+46 (0)33-172 500

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart vi kan!

Skicka ett meddelande till oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart vi kan!

Uponor Infra fjärrvärme i rör med unik isolering

Fjärrvärme och Fjärrkyla är resultaten av en konsekvent energi- och klimatpolitik. Fjärrvärme återvinner värmen från elproduktion, avfallsförbränning, biobränsle och energiintensiv industri, och fjärrkyla baseras på samma tanke – att en central, miljöanpassad anläggning är bättre än många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Alla Sveriges större städer har fjärrvärmesystem och i Stockholm finns världens största fjärrkylenät.

I Sverige svarar fjärrvärmen för mer än hälften av all byggnadsuppvärmning – ledningarnas samlade längd i fjärrvärmenäten närmar sig 23000 kilometer! Enkelt uttryckt består ledningarna av två rör, ett framledningsrör med varmt vatten under högt tryck och ett returrör som leder tillbaka kylt vatten till värmecentralen, där det hettas upp igen i ett slutet kretslopp. Uponor Infra har över 40 års erfarenhet av tillverkning av fjärrvärme- och fjärrkylerör. Våra isolerade rörsystem kan även användas till isolerad vattentransport, avloppsledningar och specialdesignade industriapplikationer. Produkter av mycket god kvalitet kombinerat med hög leveranssäkerhet, teknisk support och fältservice skapar en helhet vår växande kundkrets uppskattar.

Fjärrvärmen är en enkel, billig och säker uppvärmningsform. Historiskt har vi använt olja och kol som bränsle i varmvattenproduktionen men de senaste två decennierna skiftade detta, och idag dominerar restprodukter. Värmebäraren är vanligast vatten. Wehotherm Standard Fjärrvärmerör är ett av Uponor Infras rörsystemet med fastskummad PUR-isolering, vilken ger den färdiga rörledningen fördelar som inte kan uppnås med andra isoleringsmetoder. De viktigaste fördelarna är små värmeförluster, korrosionsskydd, snabb installation, servicefrihet och lång livslängd. Wehotherm produceras enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme och kvalitetskontrollen följer rekommenderade tillvägagånssätt och testningsfrekvenser. Röret finns i dimensionerna 20-1200 mm samt tvårörssystem till och med dimension 250 mm. Därtill uppfyller Wehotherm Fjärrvärmekulvert kraven enligt Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelser och har EHP-certifkat för

Läs Test Report som handlar om “Test of preinsulated bonded pipe DN50/140 mm PUR foam cyclopentaneblow Wehofoam manufactured by Uponor Infra Oy”.

Uponor Infra är ramavtalsleverantör till Sinfra.

Moderna lösningar för underjordisk infrastruktur från Uponor Infra

Uponor är en ledande internationell leverantör av plastbaserade rörsystem. Vår verksamhet för infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet och expertis inom plaströrstillverkning med stort fokus på säkerhet, kvalitet och innovation. För projektörer, installatörer, arkitekter och konsulter finns det en pålitlig partner när det gäller underjordisk infrastruktur, som t ex transport av dricksvatten i förorenad mark, kabelskyddsrör, kvalitetssäkrade avloppsrör och moderna system för dagvattenhantering och fjärrvärmeleveranser, med fokus på framtid och miljö. Våra pålitliga lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation. Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.   Integritetspolicy